תוכנית צביעה שבועית          
 
  1. תוכנית צביעה שבועית מתאריך:
05.04.2020 - 29.03.2020
אנודייז בגוון נירוסטה ושמפניה - חדש!!! ניתן להזמין אצל המשווקים המורשים
 
יום ראשון
29-03
יום
שני
30-03
 יום שלישי
31-03
 יום רביעי 
01-04
יום חמישי 
02-04
יום ראשון
05-04
   9006 1220/ 38i 9005 7032 9006
  7126 7024 מט 9007 7035 2050/  16i
    14 F 1210/  34i 923  
    16 F 2030/ 30i 1100/ 42i  
      1013 F 40  
      9016 סופרדור    
           
           
           
           
           
 
יום ראשון 
29-03
יום שני
30-03
 יום שלישי
31-03
 יום רביעי
01-04
יום חמישי 
02-04
יום ראשון
05-04
  9006 1220/ 38i 9005 7032 9006
  7126 7024 מט 9007 7035 2050/ i16
    F 14 1210/ 34i 923  
    F 16 2030/ 30i 1100/ 42i  
      1013 40 F  
      9016 סופרדור    
           
           
           
           
לצפייה במחשב שולחני 
paint-format, paint-format, format, dualtone