תוכנית צביעה שבועית          
 
תוכנית צביעה שבועית מתאריך:
25.08.2019 - 18.08.2019
אנודייז בגוון נירוסטה ושמפניה - חדש!!! ניתן להזמין אצל המשווקים המורשים
 
יום ראשון
18-08
יום
 שני
19-08
 יום שלישי
20-08
 יום רביעי 
21-08
יום חמישי 
22-08
יום ראשון
25-08
F91
9001f
9005 9006 1013 1200/ i40 F91
9001f
2030/i30 1200/ i40 9007 7038 1220/ i38 909/ i32
7030 5007 7024 מט F 14 1035  
7035 5017 7045 F 16 7048  
  5023 F 600 F 48 9007 s.d  
  7033 F 601   F 40  
  7044 1100/ i42     יום שני 26-08
  F 42       9005
          9006
          9007
           
 
יום ראשון 
18-08
יום שני
19-08
 יום שלישי
20-08
 יום רביעי
21-08
יום חמישי 
22-08
יום ראשון
25-08
F 91
9001f
9005 9006 1013 1200/ i40 F 91
9001f
2030/ i30 1200/ i40 9007 7038 1220/ i38 909/ i32
7030 5007 7024 מט F 14 1035  
7035 5017 7045 F 16 7048  
7044 5023 F 600 F 48 9007 s.d  
  7033 F 601   F 40  
  F 42 1100/ i42     יום שני
26-08
          9005
          9006
          9007
           
           
לצפייה במחשב שולחני 
paint-format, paint-format, format, dualtone