תוכנית צביעה שבועית          
 
תוכנית צביעה שבועית מתאריך:
29.09.2019 - 22.09.2019
אנודייז בגוון נירוסטה ושמפניה - חדש!!! ניתן להזמין אצל המשווקים המורשים
 
יום ראשון
22-09
יום
 שני
23-09
 יום שלישי
24-09
 יום רביעי 
25-09
יום חמישי 
26-09
יום ראשון
29-09
F91
9001f
7030 9005 1013 1200/ i40 ערב
1013 7043 7000 9006 1220/ i38  ראש 
9005 9018 7005 9007 7012 השנה
9006 909/ i32 F 30 7037 7024  
9007 F 48 i 46 7038 217  
6021 i 14 i 70 7042 243  
7009          
9016 מגורען          
           
           
           
 
יום ראשון 
22-09
יום שני
23-09
 יום שלישי
24-09
 יום רביעי
25-09
יום חמישי 
26-09
יום ראשון
29-09
F 91
9001f
7030 9005 1013 1200/ i40 ערב
1013 7043 7000 9006 1220/ i38 ראש
9005 9018 7005 9007 7012 השנה
9006 909/ i32 F 30 7037 7024  
9007 F 48 i 46 7038 217  
6021 i 14 i 70 7042 243  
7009          
9016 מגורען          
           
           
           
           
לצפייה במחשב שולחני 
paint-format, paint-format, format, dualtone