תוכנית צביעה שבועית          
 
תוכנית צביעה שבועית מתאריך:
19.01.2020 - 12.01.2020
אנודייז בגוון נירוסטה ושמפניה - חדש!!! ניתן להזמין אצל המשווקים המורשים
 
יום ראשון
12-01
יום
 שני
13-01
 יום שלישי
14-01
 יום רביעי 
15-01
יום חמישי 
16-01
יום ראשון
19-01
9005 9006 F 91
9001f
1013 9005 7031
1200/ 40i 9007 2030/ 30i 1019 9006  
1220/ 38i 909/ 32i 2050/ 16i 7039 9007  
1100/ 42i 7003 70i F 12 1110/ 36i  
1035  7021 מט 7012 מט F 14 1200/ 40i  
5019 7024 מט 7035 F 16 1220/ 38i  
7004 7044     9005  
7037 910        
7038 923/ 28i        
7045 217 שחור מגורען        
9002 7021 סופרדור        
2020          
F 40          
 
יום ראשון 
12-01
יום שני
13-01
 יום שלישי
14-01
 יום רביעי
15-01
יום חמישי 
16-01
יום ראשון
19-01
9005 9006 F91 1013 9005 7031
1200/ 40i 9007 9001f 1019 9006  
1220/ 38i 909/ 32i 2030/ 30i 7039 9007  
1100/ 42i 7003 2050/ 16i F 12 1110/ 36  
1035 7021 מט  70i F 14 1200/ 40i  
5019 7024 מט 7012 מט F 16 1220/ 38  
7004 7044 7035   9005  
7037 910        
7038 923/ 28i        
7045 217
שחור מגורען
       
9002 7021 סופרדור        
2020          
F 40          
לצפייה במחשב שולחני 
paint-format, paint-format, format, dualtone